Бенто торт на 29 лет

Бенто торт на 29 лет в Ташкенте
Порция на 2 чел: 150,000 сум
Порция на 4 чел: 200,000 сум