Бенто торт на 32 год

Бенто торт на 32 год в Ташкенте
Порция на 2 чел: 150,000 сум
Порция на 4 чел: 200,000 сум